scratch coat

Har du sett en byggnad under uppförande? Det är mycket intressant att se strukturen kommer upp och ta form. Skelettstrukturen knappast tar någon tid, men det skapar den färdiga produkten är verkligen tidskrävande, särskilt från scratch coat till täckfärg. Det finns tre lager som måste sättas.

scratch Coat

Efter sandblästring väggarna, är scratch belägga första att komma på väggarna. Detta är ett skikt av gips som har vågiga repor eller lundar för att nästa skikt av gips för att binda med det.

brun Coat

Brown coat kommer ovanpå scratch päls och är faktiskt ett lager av gips som ger väggarna en grov yta.

Täckfärg

Täckfärg eller stuckatur gör en attraktiv och väderbeständig väggbeklädnad. Om en ordentlig repa pälsen har tillämpats från början, kommer gips hålla fast och det blir inga sprickor i gips. Den täckfärg kommer att vara smidig och långvarig och kommer inte att påverkas av vittring.