sandsten asfaltläggare uteplats konstruktion: 5 tips

För uteplats konstruktion, sandsten asfaltläggare är idealisk för de flesta klimat. Deras vackra färg och enkel skärning gör dem enkla att använda. Notera dessa 5 tips för att bygga din sandsten uteplats enkelt och effektivt.

Lägg ut dina gatstenar på gräset och slutföra layouten innan du bygga en bas. Välj nästan identiska gatstenar, eller gå för en rad olika storlekar.

Tips # 1: Lägg ut Sandsten Maskin på gräs

Låg och fäst sandsten på plats runt gränsen till layouten och arbeta mot mitten.

Tips # 2: Starta din Maskin Layout vid gränsen

Sätt i 2/3 av vattnet kallas för i Portland cementblandningen som skall placeras under varje sandsten asfaltläggare. Denna något torr cement bildar en mer solid band med sandsten än våt cement.

Tips # 3: Använd något torr cement som bas

Låt en övernattning period på 12 till 16 timmar för sandsten-cement bindning till torka ordentligt.

Tips # 4: Låt Sandsten och cement torka ordentligt

Blanda upp ett parti av den något torrare blandning av cement som beskrivits ovan, att fungera som fogmassa mellan gatstenar, och tryck in luckorna ordentligt. Torka bort allt överflödigt cement från ytorna av gatstenar med en fuktig trasa, sedan en torr duk.

Tips # 5: fylla luckorna Helt