säkert ersätta en trasig garageport kabel

Garageporten kabeln är en till synes liten men viktig säkerhetsmekanism i en garageport,. Varför du behöver en garageport kabel, garage dörr fjädrar växelvis stressade och trötta, och dessa alternerande krafter försvagas fjädrarna över tiden. En uncabled garageport våren som bryter kommer rekyl med en våldsam kraft som, i bästa fall, kommer att lämna en otäck buckla i en bil, och i värsta fall kan döda en person. Garageports kabeln som löper genom fjädern förhindrar springfrom rekylerande och tillåter en trasig fjäder för att släppa ofarligt,. Fara,! Faran som hindras av garageports kabel skapas av spänningen i fjädern. Eftersom kabeln är bruten, är det viktigt att förstå denna fara. Om du inte känner dig säker i hanteringen av högspänningsfjädrar, ring en reparatör. Det är inte värt risken skada bara för att spara några dollar,. Släpp spänning, innan du försöker att ersätta garageports kabel, måste du släpper spänningen i garageporten fjädrar. Öppna garageporten helt, och i syfte att förhindra dörren från att glida ner, placera ett par av C-klämmor på spåret precis under dörrens lägsta hjulet. När dörren är säkert öppen, bör du enkelt kunna haka fjädrarna, byt ut kabeln, och koppla upp fjädrarna igen. Försök inte att haka fjädrarna om du inte har släppt spänning!