ersätta en hydraulcylinder tätning

En hydraulcylinder sigill på ett fordon är av vital betydelse för suspensionen. Om det finns ett problem med hydraulcylindern tätningen, kommer cylindern inte att kunna hålla något tryck. Således kommer fordonet inte rida mycket väl och suspensionen kommer sag. Här är stegen för att vidta för att ersätta den hydrauliska cylindern tätning.

Parkera fordonet på en plan yta. Höj den bakre änden av fordonet med domkraft och fäst den med två pallbockar.

Steg 1: Höj bakre delen av bilen

Med däcket järn, ta bort däcket på den sida där hydraulcylindern tätningen misslyckas.

Steg 2: Ta bort Tire

Leta upp cylindern på suspensionen bakom hjulaggregatet. Placera ett uppsamlingskärl under cylindern och ta bort kragen med händerna. Skruva isär cylindern från den nedre styrarmen och ta bort den övre cylinderns axel för att exponera tätningen. Låt vätskan rinna ut i pannan.

Steg 3: Töm hydraulvätska

Ta del av som tätar du tar bort i cylindern. Detta kommer att säkerställa att det inte finns några problem med ersättare. Lyft ut de gamla tätningar med en skruvmejsel och ren och återstående rester från cylindern. Ersätt med nya ur satsen. Placera axeln tillbaka i cylindern och dra åt skruven. Anslut tillbaka till lägre styrarmen och byta däcket.

Steg 4: Byt Seals